Statische route toevoegen

  RedHat/Centos (rpm based)

Om extra routes toe te voegen onder RHEL ga je als volgt te werkt. bepaal eerst of het een tijdelijke route is of dat deze permanent op het systeem moet blijven. als je het gebruikelijk unix commando gebruikt “route” dan zal de route na een reboot weer verdwenen zijn. je kan dan natuurlijk het commando in een start script zetten en na iedere reboot uit laten voeren, maar je kan ze het best definiëren op de volgende plaats /etc/sysconfig/network-scripts/ in een file route-<int>X waar <int> is de interface en X het nummer.

  /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth0
  /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth1

de file ziet er als volgt uit de N bij alle 3 de syntax het gelijk

  GATEWAY<N>=xxx.xxx.xxx.xxx
  NETMASK<N>=yyy.yyy.yyy.yyy
  ADDRESS<N>=zzz.zzz.zzz.zzz

hier onder een voorbeeld, door het subnetmask op 255.255.255.255 te zetten geeft je dus een host route op. een andere subnetmask is dus een net route. route0 is dus een net route en de route 1 een host route.

  GATEWAY0=192.168.1.1
  NETMASK0=255.255.255.0
  ADDRESS0=10.10.10.0
  GATEWAY1=192.168.1.1
  NETMASK1=255.255.255.255
  ADDRESS1=10.20.20.2

Na het aanpassen van de file wel even het netwerk herstarten.

  # service network restart

of alleen de interface die is aangepast.

  # /sbin/ifdown eth0
  # /sbin/ifup eth0 

je kan controleren of de route juist is toegevoegd

  # route
  Kernel IP routing table
  Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
  192.168.1.0   *        255.255.255.0  U   0   0    0 eth0
  192.168.2.0   *        255.255.255.0  U   0   0    0 eth1
  10.10.10.0   *        255.255.255.0  U   0   0    0 eth0
  10.20.20.2   *        255.255.255.255 UH  0   0    0 eth0
  169.254.0.0   *        255.255.0.0   U   0   0    0 eth1
  default     192.168.1.1   0.0.0.0     UG  0   0    0 eth0

'”`UNIQ–google-00000001-QINU`”‘

Om dynamisch route toe te voegen kan je het volgende doen netwerk hoeft dan niet herstart te worden. als je de boven beschreven file aanpast zal de route na een reboot ook blijven bestaan. je kan dit met 2 verschillende commando’s doen ip route add <Net/IP>/<Mask> via <Gateway> dev <Int>X

  # ip route add 10.10.10.0/24 via 192.168.1.1 dev eth0

of met route add [-net|-host] <IP/Net> netmask <Mask> gw <Gateway IP> dev <Int>X

  # route add -net 10.10.10.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.1 dev eth0