Categorie : RedHat/Centos (rpm based)

Op 1 van mijn redhat test systemen was het /var/ fs vol gelopen toen ik daar een rpm -qa op draaide kreeg ik een fout melding. ook een yum update gaf een soort gelijke melding.  doordat het FS is vol gelopen is de rpm db in /var/lib/rpm  corrupt geraakt. uiteraard moet je eerst het probleem ..

Lees meer

Bij een minimal installation is bash auto completion niet default geïnstalleerd. om deze achter af te installeren doe de volgende stappen. install met yum de packages bash-completion bash-completion-extras yum install bash-completion bash-completion-extras je kan nu door uit te loggen en dan weer in te loggen de boel activeren. maar als je voor deze sessie werkend ..

Lees meer

# Enterprise Linux 7 (RedHat, CentOS) Last Modified: 2015-01-20 16:12:38 Command cheat sheet for EL7. For every action, I try to give the ‘canonical’ command, as recommended by RedHat. That means using `systemd`, NetworkManager, `journald`, etc. ## Network configuration | Action | Command | | :— | :— | | List interfaces (and IP addresses) ..

Lees meer

Op 64Bit systemen worden er standaard ook een aantal 32Bits package geïnstalleerd, rpm -qa geeft default de architectuur niet mee. je kan extra optie’s mee geven met rpm om meer informatie van de packages te geven bv de architectuur. lange schrijfwijze. werkt op RedHat en Suse rpm -qa –queryformat %-{name}-%{version}-%{release}-%{arch}”\n” Je kan het ook korter schrijven. ..

Lees meer

Om extra routes toe te voegen onder RHEL ga je als volgt te werkt. bepaal eerst of het een tijdelijke route is of dat deze permanent op het systeem moet blijven. als je het gebruikelijk unix commando gebruikt “route” dan zal de route na een reboot weer verdwenen zijn. je kan dan natuurlijk het commando ..

Lees meer

Je kan de default gateway op verschillende manieren actief maken. maar default onder RHEL/centos set je de default gateway in /etc/sysconfig/network Setup a default Gateway edit de /etc/sysconfig/network file: # vi /etc/sysconfig/network pas de entry GATEWAY={Router-IP}, als het router IP 192.168.20.1, type: GATEWAY=192.168.20.1 save de file. hier onder hoe de file er uit kan zien: ..

Lees meer

De tijd zone kan aangepast worden via de command line, pas daarvoor het volgende bestand aan vi /etc/sysconfig/clock #ZONE=”Brazil/East” ZONE=”Europe/Amsterdam” UTC=true ARC=false Note: Als je systeem de bios systeem tijd op UTC heeft staan zet dan UTC=true, als dit niet het geval is maar bv de tijd je huidige timezone UTC=false. UTC setting moet altijd ..

Lees meer

Via een installatie dvd/cd kan je een eenvoudig groepen kiezen om te installeren. Dit kan ook via yum als je gebruik als je gebruik maakt van een externe yum repository is het meestal allemaal ingeregeld het enige wat je dan moet doen is yum-utils installeren. # yum install yum-utils Een lokale base repository Ik heb ..

Lees meer

Omschrijving yum commando rpm commando Installeer package test yum install test rpm -ivh test.rpm Verwijder package yum remove test rpm -e test beschikbare package. yum list geinstalleerde package yum list installed rpm -qa beschikbare en geinstalleerde yum list all geupdate package yum list updates Zoek package yum list *test* package test geïnstalleerd ? yum list installed ..

Lees meer