Red Hat / CentOS Default Gateway

  RedHat/Centos (rpm based)

Je kan de default gateway op verschillende manieren actief maken. maar default onder RHEL/centos set je de default gateway in /etc/sysconfig/network

Setup a default Gateway

edit de /etc/sysconfig/network file:

# vi /etc/sysconfig/network

pas de entry GATEWAY={Router-IP}, als het router IP 192.168.20.1, type:

GATEWAY=192.168.20.1

save de file. hier onder hoe de file er uit kan zien:

NETWORKING=yes
HOSTNAME=piet.graven-ict.nl
GATEWAY=192.168.20.1

Om alles actief te maken moet uiteraard wel het netwerk herstart worden.

# /etc/init.d/networking restart