RPM op 64Bit systemen

  RedHat/Centos (rpm based)

Op 64Bit systemen worden er standaard ook een aantal 32Bits package geïnstalleerd, rpm -qa geeft default de architectuur niet mee. je kan extra optie’s mee geven met rpm om meer informatie van de packages te geven bv de architectuur.

lange schrijfwijze. werkt op RedHat en Suse

rpm -qa  --queryformat %-{name}-%{version}-%{release}-%{arch}"\n"

Je kan het ook korter schrijven.

rpm -qa --queryformat='%{N}-%{V}-%{R}.%{arch}\n'

Omdat dit helemaal niet handig is om iedere keer volledig in te type, kan je ook een file aanmaken in je home dir .rpmmacro hier moet de volgende in staan %_query_all_fmt %%{name}-%%{version}-%%{release}.%%{arch}

echo %_query_all_fmt %%{name}-%%{version}-%%{release}.%%{arch} >> ~/.rpmmacros

Als je nu rpm gebruikt word de architectuur standaard getoond