Enable Bash Auto Completion in CentOS/RHEL

  RedHat/Centos (rpm based)

Bij een minimal installation is bash auto completion niet default geïnstalleerd. om deze achter af te installeren doe de volgende stappen.
install met yum de packages bash-completion bash-completion-extras

 yum install bash-completion bash-completion-extras

je kan nu door uit te loggen en dan weer in te loggen de boel activeren. maar als je voor deze sessie werkend wilt hebben.

source /etc/profile.d/bash_completion.sh