HDDtemp kent mijn hd/ssd niet.

  Algemeen, Uncategorized

Recent een nieuwe computer gekocht (intel nuc) met 2 SSD’s. Bij beide ssd’s worden de temperatuur niet gerapporteerd door hddtemp, hddtemp geeft aan dat hij de disk niet herkent met de volgende melding.

$ sudo hddtemp /dev/sda
WARNING: Drive /dev/sda doesn't seem to have a temperature sensor.
WARNING: This doesn't mean it hasn't got one.
WARNING: If you are sure it has one, please contact me (hddtemp@guzu.net).
WARNING: See --help, --debug and --drivebase options.
/dev/sda: Samsung SSD 860 EVO 250G B       : no sensor

we kunnen als de disk wel een temperatuur sensor heeft deze handmatig in de hddtemp.db plaatsen. hier hebben smartctl voor nodig als deze niet op het systeem aanwezig is is die te vinden in het package smartmontools die kan je met favorieten package (apt / yum enz.) manager installeren. Controleer met smartctl of er een temperatuur output aanwezig is.

$ sudo smartctl -a /dev/sda
smartctl 7.1 2019-12-30 r5022 [x86_64-linux-5.4.0-59-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-19, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:   Samsung based SSDs
Device Model:   Samsung SSD 860 EVO 250GB
Serial Number:  S3YJNJ0N600090L
LU WWN Device Id: 5 002538 e30651dfa
Firmware Version: RVT04B6Q
User Capacity:  250,059,350,016 bytes [250 GB]
Sector Size:   512 bytes logical/physical
Rotation Rate:  Solid State Device
Form Factor:   2.5 inches
Device is:    In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:  ACS-4 T13/BSR INCITS 529 revision 5
SATA Version is: SATA 3.2, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:  Sun Jan 10 12:36:19 2021 UTC
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00)	Offline data collection activity
					was never started.
					Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status:   (  0)	The previous self-test routine completed
					without error or no self-test has ever 
					been run.
Total time to complete Offline 
data collection: 		(  0) seconds.
Offline data collection
capabilities: 			 (0x53) SMART execute Offline immediate.
					Auto Offline data collection on/off support.
					Suspend Offline collection upon new
					command.
					No Offline surface scan supported.
					Self-test supported.
					No Conveyance Self-test supported.
					Selective Self-test supported.
SMART capabilities:      (0x0003)	Saves SMART data before entering
					power-saving mode.
					Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:    (0x01)	Error logging supported.
					General Purpose Logging supported.
Short self-test routine 
recommended polling time: 	 (  2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: 	 ( 85) minutes.
SCT capabilities: 	    (0x003d)	SCT Status supported.
					SCT Error Recovery Control supported.
					SCT Feature Control supported.
					SCT Data Table supported.

SMART Attributes Data Structure revision number: 1
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME     FLAG   VALUE WORST THRESH TYPE   UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
 5 Reallocated_Sector_Ct  0x0033  100  100  010  Pre-fail Always    -    0
 9 Power_On_Hours     0x0032  099  099  000  Old_age  Always    -    464
 12 Power_Cycle_Count    0x0032  099  099  000  Old_age  Always    -    42
177 Wear_Leveling_Count   0x0013  099  099  000  Pre-fail Always    -    1
179 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Tot  0x0013  100  100  010  Pre-fail Always    -    0
181 Program_Fail_Cnt_Total 0x0032  100  100  010  Old_age  Always    -    0
182 Erase_Fail_Count_Total 0x0032  100  100  010  Old_age  Always    -    0
183 Runtime_Bad_Block    0x0013  100  100  010  Pre-fail Always    -    0
187 Uncorrectable_Error_Cnt 0x0032  100  100  000  Old_age  Always    -    0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0032  068  050  000  Old_age  Always    -    32
195 ECC_Error_Rate     0x001a  200  200  000  Old_age  Always    -    0
199 CRC_Error_Count     0x003e  100  100  000  Old_age  Always    -    0
235 POR_Recovery_Count   0x0012  099  099  000  Old_age  Always    -    39
241 Total_LBAs_Written   0x0032  099  099  000  Old_age  Always    -    428370514

SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged

SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]

SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
  1    0    0 Not_testing
  2    0    0 Not_testing
  3    0    0 Not_testing
  4    0    0 Not_testing
  5    0    0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
 After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.

in de bovenstaande output lijkt de temperatuur te staan op id 190, dit id hebben we nodig om de hddtemp.db bij te werken. wat moeten we nog meer hebben. De modelname van de drive waarmee de drive herkent kan worden in dit geval vind je die terug in de hddtemp output zelfs maar ook in de output van smartctl, welke eenheid de temp aangeeft, in dit geval C(elcius) en is er nog plek voor een omschrijving.
      Samsung SSD 860 EVO 250G”        190        C      “Samsung SSD 860 EVO 250G”

boven staande regel voegen je dus toe aan de hddtemp.db in mijn geval staat deze in /etc/ dit kan bij jouw dus een andere plek zijn. na het toevoegen geeft hddtemp netjes de temp aan.

$ sudo hddtemp /dev/sda
/dev/sda: Samsung SSD 860 EVO 250G B       : 33°C
edwin@andromeda:/etc/netplan$