mount qcow2 disk/image

het kan wel eens handig zijn om in een qcow2 device te kunnen kijken of zaken aan te passen. Uiteraard mag de file niet in gebruik zijn en je de  Network block devices (NBD) module nodig. die moet je dus eerst activeren. 

$ sudo modprobe nbd max_part=8

als deze geladen is kan je qcow2 image connecten aan /dev/nbd0 met qemu-nbd en vervolgens kan je het /dev/nbd0 device benaderen als of het een normale disk is.

$ sudo qemu-nbd --connect=/dev/nbd0 /var/lib/libvirt/images/client3.qcow2
$ sudo fdisk -l /dev/nbd0
Disk /dev/nbd0: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xfd17fffc

Device   Boot  Start   End Sectors Size Id Type
/dev/nbd0p1 *    2048 2099199 2097152  1G 83 Linux
/dev/nbd0p2   2099200 41943039 39843840 19G 8e Linux LVM

als je klaar bent met de je bewerkingen vergeet niet de disk weer te disconnecten anders kan je hem niet gebruiken. umount alles en dan een disconnect..

$ sudo qemu-nbd --disconnect /dev/nbd0
/dev/nbd0 disconnected