Categorie : Mysql / MariaDB

als je binnen de command line van mysql/mariadb een query/command start en deze loopt erg lang of je krijgt geen output kan het zijn dat jouw coommando ergens op staat te wachten. je kan dan eenvoudig de actieve processen opvragen.  “SHOW FULL PROCESSLIST;” In mijn geval geval had ik een optimize table gestart. dit proces ..

Lees meer

Ik heb een database #mysql50#lost+found en in de error log verschijnen errors als “Invalid (old?) table or database name ‘lost+found’” MariaDB [(none)]> show databases; +———————+ | Database | +———————+ | information_schema | | data_grfd_acc | | data_grfd_kpi | | data_grfd_prd | | #mysql50#lost+found | | miw_grfd_hana | | mysql | | performance_schema | | test ..

Lees meer

Korte beschrijving mysql commando’s mbt tot user en rechten. Welke users bestaan er in mysql. select user,host from mysql.user; User aanmaken. CREATE USER ‘monty’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘some_pass’; User verwijderen. DROP USER ‘user’@’localhost’;; Bekijk de rechten van een user show grants for ‘user’@’host’; Om rechten aan te passen van een gebruiker kan je het beste eerst ..

Lees meer

Met mysql kan je eenvoudig de resultaten van query opslaan in een txt file. deze file is dan weer eenvoudig te importeren in Excel, OpenOffice calc, of in een andere database. het wegschrijven naar een file doe je via de optie INTO OUTFILE met eventueel extra opties om velden mee te markeren. In mijn voorbeeld ..

Lees meer

n het geval dat je het root password van de mysql database vergeten bent, kan je deze resetten. Er zijn waarschijnlijk nog andere manieren maar je kan de volgende 2 in ieder geval gebruiken. Debian en/of Ubuntu Op een Debian systeem, of een afgeleide daarvan zoals Ubuntu is er een speciale user ‘debian-sys-maint’. deze gebruiker ..

Lees meer

om een nieuwe database aan te maken voor bv een nieuwe web applicatie kan je natuurlijk diverse tools gebruiken, bv PhpMyAdmin maar vaak is het eenvoudigere om snel via de commandline in te loggen en het op die manier te doen. De user waar je mee inlogd moet uiteraard wel voldoende rechten hebben. ga als ..

Lees meer