mysql/mariaDB Invalid (old?) table or database name ‘lost+found’

  Mysql / MariaDB

Ik heb een database #mysql50#lost+found en in de error log verschijnen errors als “Invalid (old?) table or database name ‘lost+found'”

MariaDB [(none)]> show databases;
+---------------------+
| Database      |
+---------------------+
| information_schema |
| data_grfd_acc    |
| data_grfd_kpi    |
| data_grfd_prd    |
| #mysql50#lost+found |
| miw_grfd_hana    |
| mysql        |
| performance_schema |
| test        |
+---------------------+
9 rows in set (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> quit

waarschijnlijk heb je de data dir (default: /var/lib/mysql) van mysql/mariadb een eigen filesysteem gegeven. hier in vind je een lost+found directory deze word door mysql/mariadb gescanned en opgenomen als database.
om deze directory niet te laten scannen kan je in de my.conf (default: /etc/mysql/my.cnf) een extra entry opnemen

ignore-db-dir=lost+found

hierna even mysql/mariadb herstarten.
staan er meer directory’s in de data dir die je niet gescanned wilt hebben moet je voor iedere directory een aparte entry opnemen.