Aanmaken Database en User

  Mysql / MariaDB

om een nieuwe database aan te maken voor bv een nieuwe web applicatie kan je natuurlijk diverse tools gebruiken, bv PhpMyAdmin maar vaak is het eenvoudigere om snel via de commandline in te loggen en het op die manier te doen. De user waar je mee inlogd moet uiteraard wel voldoende rechten hebben.

ga als volgt te werkt. log in met de admin user bv root. maak een nieuwe database aan. en maak een gebuiker aan met een password.

mysql -u root -p 
create database nieuwdb; 
GRANT ALL ON nieuwdb.* TO usernaam@localhost IDENTIFIED BY 'password';
flush PRIVILEGES;

de -p optie achter mysql zorgt er voor dat er gevraagd word om een password. create database spreekt voor zich. grant all geeft de privileges die de nieuwe user (usernaam) heeft op de nieuwe DB en identified by is het wachtwoord dat gebruikt moet worden.

je kan nog niet inloggen omdat de privileges nog niet opgenomen zijn. hiervoor moet je mysql herstarten of flush privileges; uitvoeren. dat laatste is het handigst.

Sinds mysql 8 kan je niet meer op bovenstaande manier user aanmaken. hier voor moet je het volgende doen .

 

mysql -u root -p 
create database nieuwdb; 
CREATE USER 'user'@'%' IDENTIFIED BY 'password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON nieuwdb.* TO 'user'@'%';
flush PRIVILEGES;