User account en rechten

  Mysql / MariaDB

Korte beschrijving mysql commando’s mbt tot user en rechten.

Welke users bestaan er in mysql.

 select user,host from mysql.user;

User aanmaken.

  CREATE USER 'monty'@'localhost' IDENTIFIED BY 'some_pass';

User verwijderen.

  DROP USER 'user'@'localhost';;

Bekijk de rechten van een user

 show grants for 'user'@'host';

Om rechten aan te passen van een gebruiker kan je het beste eerst alle rechten verwijderen en daarna de rechten opnieuwe uitdelen. Rechten afnemen

 revoke all privileges on *.* from 'user'@'host';

Rechten toekennen (eventueel met een password IDENTIFIED BY ‘password’)

grant SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON `db`.* TO 'user'@'host';

grant all ON nieuwdb.* TO usernaam@localhost IDENTIFIED BY 'password';

Om de rechten effectief te maken kan je mysql stoppen en starten maar online kan ook.

 flush privileges;