self-signed certificate achter een Apache reverse-proxy

  Apache

een aantal web applicaties heb ik op aparte machine draaien deze zijn niet vanaf het internet te bereiken daar heb ik een apache reverse-proxy draaien die wel bereikbaar is vanaf het internet. nu zijn sommige van die applicatie default geinstalleerd met een een ssl certificate meestal self signed. als je de standaard proxy entry’s gebruikt in de apache config dan zal je een foutmelding krijgen omdat apache het self signed cert niet accepteert, je kan dat overriden door de volgende entry’s op te nemen in bij je proxy rules.

SSLProxyEngine on
SSLProxyVerify none
SSLProxyCheckPeerName off
SSLProxyCheckPeerCN off
SSLProxyCheckPeerExpire off
ProxyPreserveHost Off

LEAVE A COMMENT