mount cifs

  Algemeen

Om een cifs share van bv een NAS automatisch bij het starten te mounten kan je het volgende gebruiken. als eerste gaan we de share met de hand mounten om er zeker van te zijn dat we de user mapping ook correct hebben. zou je dit niet doen dan word de share gemount en zijn alle files van de user die mount maakt meestal root. en kan je er als gewone user niet in schrijven als je die rechten op de share zou hebben.

om de share handmatig te mounten, zorg dat je een mount point hebt in dit voorbeeld is deze mount op een kodi media center word hij gemount onder /Movies, deze directory moet je dus bestaan. mijn media center gebruikt de user xbmc (uid=1000) en de group xbmc (gid=1000) de NAS (nautilus) server heeft een een share /Movies waar een user kodi lees en schrijf rechten op heeft. om deze share nu handmatig te mounten op het media center.

$ sudo mount -t cifs //nautilus/Movies -o username=nas-user,password=nas-pass,uid=1000,gid=1000 /Movies

bij de opties geef je dus de username en wachtwoord op van de user van de NAS. en deze moeten gekoppeld worden aan de UID en de GID van je lokale gebruiker in mijn geval dus uid 1000 en gid ook 1000.

permanent maken

om dit nu permanent te maken kunnen we deze regel ook in de fstab plaatsen nu is de /etc/fstab voor iedere gebruiker te lezen dus om daar nu je password in te zetten is dan weer niet zo handig, maak daarom in je home dir van de user een file (.cifscredentials) aan die alleen te lezen is voor de user met hier in je username en password vergeet niet de rechten op 600 te zetten

$ cat .cifscredentials
user=nas-user
password=nas-pass
$ chmod 600 .cifscredentials

in de fstab plaatsen kan je nu de een extra regel toevoegen.

$ cat /etc/fstab
//nautilus/Movies       /Movies         cifs  auto,uid=1000,gid=1000,credentials=/home/xbmc/.cifscredentials,file_mode=0775,dir_mode=0775 0 0

getest op ubuntu en redhat

Een reactie plaatsen