Windows XP Automatische Login

  Algemeen

De meeste gebruikers vinden iedere keer opnieuw inloggen op een PC onhandig en zouden het liefst standaard met hun eigen user ingelogd zijn zonder password in te type. Persoonlijk vind ik dit geen probleem voor een werkstation wat thuis staat, maar gebruik je een werkstation in een kantoor of bv een laptop zet er een password op.

Om toch deze feature aan te zetten ga je als volgt te werk.

  • druk op start en dan uitvoeren (Run Box).
  • type het volgende
control userpasswords2
  • selecteer de account die je primair wilt laten in loggen, klik okay
  • er openend een nieuwe scherm waar je een password kan invoeren, vul niets in druk weer okay.
  • reboot de machine en je zal zien dat automatisch word ingelogd met de geselecteerde user.

LEAVE A COMMENT