Welke proces houd mijn tcp port vast (Windows)

  Algemeen

Ook onder windows is het mogenlijk om te achterhalen welke proces jouw port bezet houd. Je hebt hier geen administrator rechten voor nodig. Open een cmd box. met netstat commando zoek je de het proces id op van het proces dat de port bezet houd. het proces id vind je in de laatste kolom. Als je de PID hebt zoek je in de “Windows Task Manager” op het PID om de proces naam te achter halen.

 C:\>netstat -aon | find “Port_Number“

 C:\>tasklist /fi “pid eq PID“

Voorbeeld.

 C:\>netstat -ano|find “3306“
 TCP 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:0 LISTENING 9104

 C:\>tasklist /fi “pid eq 2104“

 Image Name PID  Session Name Session# Mem Usage
 =========== ===== ============= ======== ==========
 MYSQL.EXE  9104 Console    0    51,364K

LEAVE A COMMENT