virsh wat is mijn Virtual Machine’s IP Address

  KVM (Kernel-based Virtual Machine)

Wat is mijn Virtual Machine’s IP Address

Je hebt net je virtual machine gestart.en nu weet je niet welk ip address hij heeft gekregen. je kan natuurlijk de grafische console opstarten maar het kan ook vanaf de command line met virsh. als je gebruik maakt van de DHCP server binnen kvm  kan je domifaddr gebruiken.

virsh # domifaddr base1604
Name MAC address Protocol Address
-------------------------------------------------------------------------------
vnet0 52:54:00:ec:81:6a ipv4 192.168.123.87/24

als dit niet het geval is en je netwerk is bv bridged dan zal je met domifaddr niets vinden. je kan wel met domiflist het mac addres vinden. als je op de host zit waar de virtual machine gestart is kan je het ip adress opzoeken in de arp table

virsh # domiflist Intrepid
Interface Type    Source   Model    MAC
-------------------------------------------------------
vnet8   bridge   br0    virtio   52:54:00:24:00:7a

root@starbase10:/var/lib/libvirt/images# arp -a |grep 52:54:00:24:00:7a
intrepid.starfleet.edd (192.168.53.5) at 52:54:00:24:00:7a [ether] on br0
root@starbase10:/var/lib/libvirt/images#

als je nu op een totaal andere host zit. maar als je wel in het zelfde subnet zit kan je ook alle ip adressen in dat subnet pingen middels een nmap ping sweep. In dit voorbeeld is het mac address 52:54:00:08:7b:e2 ik grep de output met -I (hoofdletter ongevoelig) en -B2 (print ook de 2 regels boven het resultaat)

edwin@defiant:~$ sudo nmap -sP 192.168.53.1/24|grep -B2 -i 52:54:00:08:7b:e2
Nmap scan report for 192.168.53.30
Host is up (0.0022s latency).
MAC Address: 52:54:00:08:7B:E2 (QEMU virtual NIC)