Virsh connect CD/DVD

  KVM (Kernel-based Virtual Machine)

Via de command line (virsh) een CD/DVD binnen een machine bekend maken.

Welke device is de CD/DVD

je kan dat natuurlijk vinden als je ingelogd bent op de betreffend host maar je kan dit ook binnen virsh bekijken. ook als de machine uit staat. zo kan je dus ook controleren of er überhaupt een CD/DVD aanhangt.

virsh # domblklist --details springfield
Type    Device   Target   Source
------------------------------------------------
file    disk    vda    /var/lib/libvirt/images/springfield-d0.qcow2
block   cdrom   hda    -

CD/DVD iso connecten aan de machine

virsh # attach-disk springfield /path/to/your.iso hda --type cdrom --mode readonly

Wissel de CD/DVD iso

Wil je een andere CD/DVD aan je systeem hangen gewoon het zelfde commando met een andere ISO

virsh # attach-disk springfield /path/to/your/new.iso hda --type cdrom --mode readonly

Verwijder de CD/DVD

Verwijderen is eigenlijk niets anders als een lege CD/DVD opgeven.

virsh # attach-disk springfield " " hda --type cdrom --mode readonly

LEAVE A COMMENT