Na upgrade reboot nodig?

  Debian/Ubuntu (.deb Based)

Als je een Ubuntu systeem geupgrade hebt en je werkt in gnome of kde, dan verschijnt er een icoontje wat aangeeft als een reboot noodzakelijk is. Maar wat nu als je een server hebt en geen grafische desktop of een xbmc media center?

je kan dit ook vanaf de command line zien. heel eenvoudig. Controleer of de volgende file aanwezig is nadat alle packages zijn geupdate.

$ cat /var/run/reboot-required 
*** System restart required ***

Deze file word automatische geplaatst nadat er kernel packages geupgrade/vervangen zijn dit gebeurt door het script

/usr/share/update-notifier/notify-reboot-required

je moet dus wel even kijken of dit script aanwezig is. dit script word is onderdeel van update-notifier-common dit package moet dus wel op het systeem geinstalleerd zijn. je mag natuurlijk ook zelf een script maken