Multipath san disk verwijderen

Voordat je de SAN disk gaat verwijderen, wees er zeker van dat er geen data meer op staat. de disk niet meer in een volume group zit. de disk ook niet meer binnen lvm bekend is.

zorg er voor dat je de wwid van de disk opslaat deze heb je nodig om uit de storage config te halen of te laten halen. verzamel alle onderliggende devices. Al deze gegevens kan je opvragen met “multipath -ll device” in mijn voorbeeld gaat om mpathc. deze word geleverd via een SVC (2145) dan heb je 4 paden, maar het zouden er ook maar 2 kunnen zijn.

[root@hostA]# multipath -ll /dev/mapper/mpathc
mpathc (3600507680180867c58000000000025d9) dm-7 IBM   ,2145
size=1.0G features='1 queue_if_no_path' hwhandler='0' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:0:2 sdo 8:224 active ready running
| `- 2:0:1:2 sdaa 65:160 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
 |- 1:0:1:2 sds 65:32 active ready running
 `- 2:0:0:2 sdw 65:96 active ready running

de belangrijkste info in deze output is de wwid (3600507680180867c58000000000025d9) en de de onderliggende devices (/dev/sdo,/dev/sdaa,/dev/sds,dev/sdw)

verwijder eerst het multipath device met “multipath -f device”

[root@hostA]# multipath -f /dev/mapper/mpathc

als multipath verwijderd is kan je de onderliggende devices 1 voor 1 verwijderen “echo 1>/sys/block/DEVICE/device/delete” voor je het device verwijderd is het beter om eerst de buffers te fluschen “blockdev –flushbufs /dev/DEVICE” je kan deze 2 commando’s ook in en for loop gooien.

[root@hostA]# for d in sdo sdaa sds sdw
do
 blockdev --flushbufs /dev/$d
 echo 1>/sys/block/$d/device/delete
done

haal nu alle referenties in de multipath.conf en bindings (hangt van je config af) file weg naar dit wwid en verwijder de disk op het storage device.