KVM Ubuntu PXE boot

  KVM (Kernel-based Virtual Machine)

Met een default installatie onder Ubuntu is het niet mogelijk op via het netwerk te booten (PXE boot), Ik maak zelf gebruik van unattended om bv Windows of andere Linux distributies uit te rollen via het netwerk. Om nu toch via PXE boot te kunnen uitvoeren heb je 1 van de volgende rom’s nodig.

‘KVM Name’ nic,model= ‘Etherboot Identification’ ‘Etherboot Filename’ ‘KVM filename’
i82551 pxe-i82551.bin
i82557b pxe-i82557b.bin
i82559er pxe-i82559er.bin
ne2k_pci (default) ns8390:rtl8029 — [10ec,8029] gpxe-0.9.3-rtl8029.rom pxe-ne2k_pci.bin
ne2k_isa pxe-ne2k_isa.bin
pcnet pxe-pcnet.bin
rtl8139 rtl8139:rtl8139 — [0x10ec,0x8139] eb-5.4.4-rtl8139.zrom pxe-rtl8139.bin
e1000 ((e1000:e1000-0x1026 — [8086,1026])) gpxe-0.9.3-e1000-0x1026.rom pxe-e1000.bin
smc91c111 pxe-smc91c111.bin
lance pxe-lance.bin
mcf_fec pxe-mcf_fec.bin

Zelf downloaden

De roms zijn te downloaden via http://etherboot.org/ als je rechtstreeks de binary wilt downloaden http://rom-o-matic.net ga naar de laatste Etherboot Releases: Production Releases: bij optie 1 kies de rom die je wilt gebruiken. ik heb gekozen voor rtl8139. bij optie 2 kies je voor binary rom zrom daarna optie 4 get rom

save de file daarna in /usr/share/kvm let op kies wel de juist KVM filename

Als het goed is kan je daarna van het netwerk booten.

kvm-pxe package gebruiken

Het kan ook eenvoudiger, er is een package kvm-pxe deze kan je downloaden http://packages.ubuntu.com/nl/karmic/kvm-pxe als je het package hebt gedownload installeren met.

dpkg -i kvm-pxe_versienummer_all.deb

LEAVE A COMMENT