KVM setup bridged netwerk

  KVM (Kernel-based Virtual Machine)

Setup bridged netwerk

Er zijn verschillende manieren om je virtual machine met de buiten wereld te laten communiceren. De default virtual netwerk configuratie is in usermode. Al het verkeer naar de buiten wereld word ge NAT door de host, als je dus netwerk services op je virtual machine wilt benaderen word het een probleem.

we kunnen ook een bridge netwerk kaarten configureren, hierdoor word het mogelijk om wel direct van buiten af naar je virtual machines te connecten. voor de buiten wereld lijken het dus gewoon aparte machines.

Als je tijdens de ubuntu installatie niet gekozen hebt voor host virtual clients dan zul je met de hand nog bridge-utils moeten installeren.

$ sudo apt-get install bridge-utils

Netwerk Configureren

Mijn huidige netwerk configuratie ziet er als volgt uit. cat /etc/network/interfaces

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
  address 192.168.53.66
  network 192.168.53.64
  netmask 255.255.255.192
  broadcast 192.168.53.127
  gateway 192.168.53.65

Deze gaan we uitbreiden en komt er als volgt uit te zien.

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet manual
  
auto br0
iface br0 inet static
  address 192.168.53.66
  network 192.168.53.64
  netmask 255.255.255.192
  broadcast 192.168.53.127
  gateway 192.168.53.65
  bridge_ports eth0
  bridge_stp off
  bridge_fd 0
  bridge_maxwait 0

Als je dit gedaan hebt zul je het netwerk moeten herstarten om het actief te maken.

Controle

Als je nu het commando ifconfig -a draait als je zien dat het ip adres aan br0 is gehangen.

$ ifconfig -a |egrep 'HWaddr|inet'
br0    Link encap:Ethernet HWaddr 00:17:31:d8:21:ed 
     inet addr:192.168.53.66 Bcast:192.168.53.127 Mask:255.255.255.192
     inet6 addr: fe80::217:31ff:fed8:21ed/64 Scope:Link
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:17:31:d8:21:ed 
     inet6 addr: fe80::217:31ff:fed8:21ed/64 Scope:Link
eth1   Link encap:Ethernet HWaddr 00:17:31:d8:2a:39 
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
virbr0  Link encap:Ethernet HWaddr b6:bd:cb:c7:9f:70 
     inet addr:192.168.122.1 Bcast:192.168.122.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::b4bd:cbff:fec7:9f70/64 Scope:Link