HP Smart array CLI commands

HP smart array CLI, met deze tool is het mogelijk om via de command line de Smart Arrays in de HP machines te configureren, let op HP heeft in loop der jaren de tool van naam veranderd. voor de eerst generatie machines heten de tool hpacucli, later werd de naam hpssacli en vanaf de gen10 machines heet de tool ssacli. je kan commando direct vanaf de prompt uitvoeren

Utility Keyword abbreviations

chassisname = ch
controller = ctrl
logicaldrive = ld
physicaldrive = pd
drivewritecache = dwc
t/m gen9 zit de eerste ctrl in slot 0 vanaf gen10 lijkt deze bij slot 255 te beginnen.  

Hpssacli tool

# hpssacli
# hpssacli help
# hpssacli "ctrl all show config"

Controller commands

show config (details)
hpssacli> ctrl all show config [detail]

status
hpssacli> ctrl all show status

Cache
hpssacli> ctrl slot=0 modify dwc=enable
hpssacli> ctrl slot=0 modify dwc=disable

Cache zonder batterij (niet verstandig) 
hpssacli> ctrl slot=0 modify nbwc=enable

scan de config new/wijzigingen in config
hpssacli> rescan

Physical disk commands

display (details)
hpssacli> ctrl slot=0 pd all show [detail]

show status
hpssacli> ctrl slot=0 pd all show status
hpssacli> ctrl slot=0 pd 2:3 show status

erase 
hpssacli> ctrl slot=0 pd 2I:1:6 modify erase

blink physical disk LED
hpssacli> ctrl slot=0 pd 2I:1:6 modify led=on
hpssacli> ctrl slot=0 pd 2I:1:6 modify led=off

Logical disk commands

display (detail)
hpssacli> ctrl slot=0 ld all show [detail]
hpssacli> ctrl slot=0 ld 2 show

re-enable failed drive
hpssacli> ctrl slot=0 ld 4 modify reenable forced 

create raid0 logical drive
hpssacli> ctrl slot=0 create type=ld drives=1I:1:2 raid=0

create raid1 logical drive
hpssacli> ctrl slot=0 create type=ld drives=1I:1:1,1I:1:2 raid=1

create raid5 logical drive
hpssacli> ctrl slot=0 create type=ld drives=1I:1:1,1I:1:2,2I:1:6,2I:1:7,2I:1:8 raid=5

Delete logical drive
hpssacli> ctrl slot=0 ld 2 delete

Add new physical drive to logicalvolume
hpssacli> ctrl slot=0 ld 2 add drives=2I:1:6,2I:1:7

Add spare disk
hpssacli> ctrl slot=0 array all add spares=2I:1:6,2I:1:7

Note:
kijk in de help voor meer raid opties zoals raid5 met parity groups