Dedicated hardware of lpar

  Algemeen

Soms log je aan op een systeem en wil je snel weten of je te maken hebt met dedicated hardware of een lpar. er zijn natuurlijk veel mogelijkheden om dit te controleren maar een eenvoudige methode is met het commando uname.

$ uname -L 
lparid name 

de output is als volgt. lparid is het nummer wat aan de lpar word gegeven op het frame, en het veld name staat de naam van de lpar zoals die bekend is op het frame. De is een uniek nummer. Als de lpar-id op -1 staat heb je te maken met een dedicated systeem de naam is dan NONE. het kan ook zijn dat je te maken hebt met een full partition systeem, dan geeft lpar-id een 1 en is dan naam NONE.

In alle andere gevallen krijg je dus een nummer groter of gelijk aan 1 met een naam. je hebt dan dus te maken met een lpar.