Cannot grant permissions to unsigned jars. Application requested security permissions, but jars are not signed.

  Algemeen, Linux

als je probeert te connecten naar een oude KVM/iLO/iDRAC en je krijgt een error zoals:

net.sourceforge.jnlp.LaunchException: Fatal: Application Error: Cannot grant permissions to unsigned jars. Application requested security permissions, but jars are not signed.

workaround:

zoek de java.security file. (tip locate java.security) in mijn geval /etc/java-8-openjdk/security/java.security

zoek de volgende regel:

jdk.jar.disabledAlgorithms=MD2, MD5, RSA keySize < 1024

vervang deze regel door de volgende.

#jdk.jar.disabledAlgorithms=MD2, MD5, RSA keySize < 1024
jdk.jar.disabledAlgorithms=MD2, RSA keySize < 1024

save de file.